iSoft Web iSoft

Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii
Europene in România, cât şi
pentru informaţii detaliate
privind procesul de aderare
al României la Uniunea
Europeană, puteţi să vizitaţi
pagina de internet a
Reprezentanţei Comisiei
Europene în România.

Acest site nu reprezintă
poziţia oficială a Comisiei
Europene. Întreaga respons-
abilitate referitoare la
corectitudinea şi coerenţa
acestor informaţii aparţine
persoanelor care au iniţiat
pagina web.

Toate informaţiile privind
Programul Național de Dez-
voltare Rurală furnizate prin
acest site sunt distribuite
GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.
--------------------------

"Contributia:
UE prin PNDR 80 %"
Nationala : 20 %"

A programban résztvevő önkormányzatok

Esztelnek / Estelnic
Kézdialmás / Mereni
Lemhény / Lemnia
Bereck / Breţcu
Kézdiszentkereszt / Poian
Kézdiszentlélek / Sânzieni
Csernáton / Cernat
Torja / Turia
Gelence / Ghelinţa
Szentkatolna / Cătălina
Zabola / Zăbala
Ozsdola / Ojdula