A LEADER PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI KERETE

A 1698/2005 számú szabályzat előírja, hogy a Vidékfejlesztési Program magában foglalja a 4. tengelyt, a LEADER programot, amelynek célja a vidéki gazdaság fejlődése érdekében tett intézkedések támogatása.

A 2007 és 2013 közötti időszakban a LEADER nem mint különálló, a strukturális alapokból támogatott program működött, hanem az Országos Vidékfejlesztési Program részévé vált, ami nagy kihívást jelent a tagállamoknak, különösen Romániának.

Románia mint új európai uniós tagállam számos problémával küzd, mivel:

1. A LEADER intézkedés bevezetéséért és irányításáért felelős intézmények és ügynökségek nem rendelkeznek a kellő tapasztalattal,

2. A helyi közösségek nem tudatosítják kellőképpen a LEADER program nyújtotta lehetőségeket. Jelenleg mindössze néhány olyan partnerség működik, amely helyi akciócsoportként működhet a jövőben.

Romániában a LEADER intézkedés bevezetésének lépésről lépésre, több éven át kell történnie, mivel a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása időigényes feladat. A LEADER program működtetése Romániában a 2007 és 2009 közötti időszakban a 431.1-es intézkedés keretében valósul meg, amely köz- és magán partnerségek létrehozására irányul a következő célkitűzések figyelmbe vételével:

1. A LEADER program tulajdonképpeni bevezetése a lentről felfele irányuló tervezés, fokozatos képzés által történő fejlesztés (learning by doing), valamint a kölcsönös kapcsolatteremtés érvényesítésével történik.

2. A LEADER program kiterjesztésének előkészítése a következő támogatási időszakokra.

Romániában a LEADER tengely bevezetésének alapját a következő szabályozások képezik:

 

I. Európai szabályozás:

1. A 2005. március 31-én Brüsszelben aláírt csatlakozási szerződés;

2. Románia és Bulgária vidékfejlesztéshez történő csatlakozási szerződésének elfogadására vonatkozó, 2006. április 4-i javaslat a Tanács döntéséhez.

3. A 2005 decemberi kormányülésen elfogadott Országos Fejlesztési Terv a 2007-2013 közötti időszakra (325. oldal, 5.3.4. szakasz: A LEADER típusú helyi kezdeményezések támogatása);

4. A FEADR (Európai Alap a Mezőgazdaságnak és Vidékfejlesztésnek) program által finanszírozott vidékfejlesztésre vonatkozó 1698//2005. számú szabályzat – a 4. szakasz 61-65. sz. paragrafusai;

5. a Tanács 1698/2005 számú, a FEADR (Európai Alap a Mezőgazdaságnak és Vidékfejlesztésnek) által támogatott vidékfejlesztésre vonatkozó szabályzata (4. szakasz, 36-38. paragrafusok) alkalmazásának a Bizottság által kidolgozott részletes szabályzata.

 

II. Országos szabályozások:

1. Országos Vidékfejlesztési Stratégiai Terv a 2007-2013 közötti időszakra (PNS),

2. Országos Vidékfejlesztési Program a 2007-2013 közötti időszakra (PNDR),

3. Országos Vidékfejlesztési Program a 2014-2020 közötti időszakra (PNDR).