CONTEXT SI CADRUL LEGISLATIV PENTRU IMPLEMENTAREA
AXEI LEADER IN ROMANIA

Regulamentul nr. 1698/2005 stipuleaza ca Programul de Dezvoltare Rurala va avea in componenta axa 4, LEADER in vederea sprijinirii strategiilor locale de dezvoltare.

Pentru perioada 2007-2013, LEADER nu va mai functiona ca program separat finantat din fondurile structurale, ci va fi integrat in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala, fapt care reprezinta o provocare majora pentru toate statele membre si in particular pentru Romania.
Ca nou stat membru, Romania se confrunta cu o serie de probleme, intrucat:

1. Institutiile si agentiile care vor fi implicate in administrarea si implementarea abordarii LEADER nu au experienta relevanta,
2. Gradul de constientizare al comunitatilor locale este redus cu privire la potentialul abordarii LEADER, existand in prezent doar cateva parteneriate care prezinta potential ca viitoare grupuri de actiune locala.

Implementarea abordarii LEADER in Romania va trebui introdusa „pas cu pas” de-a lungul mai multor ani deoarece elaborarea de strategii de dezvoltare locale reprezinta o provocare si o sarcina consumatoare de timp.
Prioritatea pentru Romania in perioada 2007-2009 va fi implementarea axei LEADER prin utilizarea Masurii 431.1 cu privire la constituirea parteneriatelor public-private (potentiale GAL-uri), cu un set de obiective clar orientat spre:

1. Introducerea efectiva a abordarii LEADER de planificare „de jos in sus” si dezvoltare printr-un proces treptat de instruire (learning by doing) si interconectare.
2. Pregatirea pentru extinderea abordarii LEADER in viitoarele perioade de programare.

Implementarea axei LEADER in Romania are la baza urmatoarele reglementari:

I. Reglementari europene:
1. Tratatul de Aderare, semnat la Bruxelles, in data de 31 martie 2005;
2. Propunere pentru Decizia Consiliului de adaptare a Tratatului de Aderare a Bulgariei si Romaniei cu privire la dezvoltarea rurala din 4 aprilie 2006;
3. Planul National de Dezvoltare 2007-2013 aprobat in sedinta de Guvern in luna decembrie 2005 (pag. 325, Sectiunea 5.3.4 Promovarea initiativelor locale de tip LEADER);
4. Regulamentul nr. 1698/2005 privind sprijinul acordat prin FEADR pentru dezvoltarea rurala – dispozitiile art. 61 – 65 din Sectiunea 4;
5. Regulamentul Comisiei de stabilire a regulilor detaliate de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltarea rurala oferit prin FEADR, art. 36 – 38 din sub-sectiunea 4;

II. Reglementari nationale:
1. Planul National Strategic pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNS)
2. Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR)
3. Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR)