Programul LEADER finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionala este unul dintre initiativele cele mai importante ale Uniunii Europene in vederea stimularii unor abordari noi si inovative pentru dezvoltarea zonelor rurale. De cand a fost lansat in 1991, LEADER a oferit comunitaţilor rurale din UE instrumentele necesare pentru a juca un rol activ in modelarea propriului lor viitor, a devenit o parte integranta a politicii de dezvoltare rurala. incurajand participarea locala in elaborarea si implementarea strategiilor de dezvoltare durabila, abordarea LEADER s-a dovedit o resursa de valoare in politica rurala viitoare.

De asemenea, abordarea LEADER a consolidat cooperarea teritoriala si implementarea de actiuni integrate, ceea ce a condus la diversificarea si dezvoltarea economiei rurale, in folosul comunitatilor. Locuitorii spatiilor rurale au avut posibilitatea de a cunoaste functionarea programului european, sistemul proiectelor europene, si de asemenea posibilitaţile de finanţare ale planurilor de dezvoltare adaptate la nevoile specifice ale zonelor rurale.

Asociatia LEADER Angustia a fost infiinţata in anul 2010 si isi desfasoara activitatea prin cooperare cu administratiile publice la nivel local – Estelnic, Bretcu, Cernat, Ghelinta, Sanzieni, Poian, Lemnia, Ojdula Catalina, Turia si Zabala – si judetean – Consiliul Judetean Covasna –, cu reprezentantii din sectorul privat – societati pe actiuni, grupuri de producatori, organizatii de intreprinzatori etc. – si societatea civila – organizaţii non-profit, asociatii si fundatii.

Programul LEADER ofera posibilitatea locuitorilor spatiilor rurale de a-si realiza planurile si sa-si transforme zona intr-un loc mai locuibil. Obiectivul programului este crearea locurilor de munca, asigurarea productiei produselor alimentare locale, protectia mediului, conservarea valorilor si traditiilor locale. Pentru a-si atinge scopul, grupul nostru de acţiune a avut la dispozitie 2,8 milioane de euro in perioada de dezvoltare precedenta. Ca un rezultat al activitatii asociatiei, in micro-regiunea Angustia Leader 2,3 milioane de euro destinate proiectelor europene au fost atrase in perioada de dezvoltare 2007-2014 (dezvoltare comunala integrata, agricultura, intreprinderi, turism, formare, cooperare). Acest lucru inseamna in acelasi timp ca s-au creat locuri de munca si s-au dezvoltat intreprinderile si primariile, consiliile locale. Pe baza acestui fapt se poate afirma ca perioada de dezvoltare precedenta este una de succes, pentru ca avem 36 proiecte de succes cu finantare europeana pe 8 masuri. Consiliile locale din zona au depus proiecte finantare pentru reabilitarea drumurilor, caselor de cultura, amenajarea spatiilor verzi, achizitionarea costumelor traditionale. Intreprinderile locale au depus proiecte de finanţare pentru achizitionarea masinelor si utilajelor agricole.

Dezvoltarea durabila a mediului rural este posibil numai cu o strategie pe termen lung si cu munca consecventa. Angajatii Asociatiei Angustia au depus cererea de finantare pentru sprijinirea elaborarii strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2017-2023, care a fost aprobata. In primul trimester al anului 2016 angajatii Asociatiei au elaborat strategia de dezvoltare locala a teritoriului, care a fost aprobat, iar contractul de finantare semnat la data de 7 decembrie 2016. Asociatia a obtinut o finantare de 2,1 milioane de euro pentru urmatoarea perioada de dezvoltare pe cele noua masuri din SDL.

 Obiectivul nostru pe termen lung este de a asigura continuitatea proceselor profunde de dezvoltare in regiunea Trei Scuane de Sus, oferind posibilitatea actorilor locale (consilii locale, intreprinderi, fermieri, sfera civila, biserica) de a-si continua activitatea pentru a conduce regiunea catre un viitor mai locuibil si cu multe posibilitati.