Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott LEADER program az EU egyik sikertörténete. A program fő célja a vidéken élők ösztönzése arra, hogy együttgondolkodjanak térségük fejlesztéséről. Az Európai Unióban 1991-ben olyan közösségi kezdeményezésként indították el, amely a helyi önkormányzatok, vállalkozók és civil szervezetek összefogására építve, azok kezébe korábban nem ismert fejlesztéspolitikai feladatokat adott.

A LEADER program eredményeként ugrásszerűen fejlődtek a vidéki közösségek és települések közti együttműködési formák. A vidéki területeken élők megismerhették az uniós program működését, pályázati rendszerét, és így a speciális helyi igényekhez igazodó fejlesztési tervek megvalósításának finanszírozási lehetőségeit is. A szakemberek szerint a LEADER felfrissítette a vidéken élők gondolkodásmódját, elindítva őket azösszefogás és a magukról való tevékeny gondoskodás útján.

Az Angustia Egyesület 2010-ben alakult meg, Csernáton, Kézdiszentlélek, Kézdiszentkereszt, Esztelnek, Kézdialmás, Lemhény, Bereck, Ozsdola, Gelence, Zabola, Torja és Szentketolna községek önkormányzatait, vállalkozásait és civil szervezeteit, valamint Kovászna megye Tanácsát foglalja magába. A kezdeményezés a térség identitásának megerősítésében és fejlesztésében vállal fontos szerepet az egész tagságával együtt.

A LEADER kitűnő lehetőséget teremt arra, hogy a vidéken élő emberek megvalósítsák elképzeléseiket, és élhetőbbé tegyék lakóhelyüket. Célja munkahelyek és helyi élelmiszerek biztosítása, a környezet védelme, a vidék tájképének és az adott vidéki térség kulturális hagyományainak, értékeinek a megőrzése. Ehhez az akciócsoportunknak mintegy 2,8 millió euró állt rendelkezésre az elmúlt fejlesztési időszakban. A 2007-2014-es fejlesztési periódusban 2,3 millió eurót sikerült lehívni pályazatok útján a kistérségbe (integrált községfejlesztés, mezőgazdaság, vállalkozások, turisztika, képzések, valamint kooperáció). Ez azt is jelenti, hogy új munkahelyek jöttek létre, fejlődtek a vállalkozások és az önkormányzatok. Az elmúlt periódust sikeresnek mondhatjuk, ezt bizonyítja a 8 intézkedés összesen 37 sikeres pályázata. A térségben működő önkormányzatoknak utakat, művelődési házat, zöldövezeteket, népviseletet, erőgépeket sikerült pályázni, a vállalkozóknak pedig mezőgazdasági gépeket, felszereléseket.

A vidéki környezet  fenntartható folyamatos fejlődése kizárólag hosszútávú tervezéssel és következetes munkával érhető el. 2016-ban az Angustia kistérségi irodája pályázatot nyújtott be a 2017-2023-as fejlesztési periódus helyi kistérségi fejlesztési tervének megírására, amit pozitívan bírált el a Vidékfejlesztési Minisztérium. Az új fejlesztési tervet pályázat formájában az egyesület munkatársai 2016 áprilisában nyújtották be, amire 2016 nyarán pozitív válasz érkezett. Az új fejlesztési periódusban a kilenc intézkedésre összesen 2,1 millió eurót sikerült lehívni, amit 2019 decemberéig kell kipályáztatni.

Hosszú távú célunk fenntartani a LEADER szellemiséget és biztosítani a fejlesztés kontinuitását a felső-háromszéki térségben, lehetőséget adva azon szereplők (helyi önkormányzatok, vállalkozók, gazdák, civil szféra, egyházak) számára, akiknek a tevékenysége előmozdítja a vidékünket egy lehetőségekkel bővelkedő, élhetőbb helyi jövő irányába.