Contracte semnate din perioada 2011-2014

Masura Numarul Contractelore semnate Valoarea Contractelor semnate
111 1 10.218€
112 5 130.000€
121 9 654.166€
141 4 18.000€
125 1 80.000€
312 3 155.465€
313 1 14.465€
322 13 1.121.166€
Total 37 2.183.508€

Lista proiectelor neeligibile / neconforme

Tabel proiecte neconforme neeligibile

Lista proiectelor retrase

Tabel proiecte retrase