Documentatia aferenta prelungirii apelului de selectie, se regaseste la meniul Apeluri de selectie.