Nota de aprobare a modificarii de SDL – 7 din 2023
Plan de finanțare modificat-Anexa-4-plan-finantare-tranz-FEADR_GAL Angustia
Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2016-2023 Modificare 7
Nota de aprobare a modificarii de SDL – 6 din 2022
Plan de finanțare modificat-Anexa-4-plan-finantare-tranz-EURI-GAL Angustia
Plan de finanțare modificat-Anexa-4-plan-finantare-tranz-FEADR_GAL Angustia
Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2016-2023 Modificare 6
Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020 – Modificarea 5
Plan de finanțare modificat / 2021
Nota de aprobare a modificarii de SDL – 5/2021
Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020 – Modificarea 4.
Nota de aprobare a modificarii de SDL – 4/2019.
Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020 – Modificarea 3.
Nota de aprobare a modificarii de SDL – 3/2018.
Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020 – Modificarea 2
Nota de aprobare a modificarii de SDL – 2/2017
Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020 – varianta initiala
Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020 – cu sumele actualizate
Acord de parteneriat
Fisa de prezentare a teritoriului
Componenta parteneriatului
Plan de finantare – Componente A – varianta initiala
Plan de finantare – Cumulat componenta A+B
Harta administrativa si geografica a teritoriului
Documente justificative ale membrilor partenereiatului
Atributiile fiecarei functii din cadrul echipei de implementare a SDL
Nota de aprobare a modificarii de SDL – 1/2017
Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020 – Modificare 1